Pomoc drogowa Kraków

W pewnych sytuacjach dochodzi do o wiele bardziej trudnych wypadków samochodowych. Na przykład winien nie posiadał ubezpieczenia OC, wtenczas jesteśmy w stanie uzyskać zadośćuczynienie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tak w następstwie tego to nasza ubezpieczalnia będzie zapewniała nam naprawienie szkody w tej sprawie. Jakkolwiek nie zawsze dochodzi do takiego rozstrzygnięcia. Na przykład na poszkodowanym może ciążyć obowiązek wyrównania strat, których nie poniósłby, jeśli by skorzystał z polisy OC winnego danego wydarzenia, kolizji samochodowej – tutaj pomoże pomoc drogowa Kraków. Do takich strat możemy na przykład zaliczyć opłatę za uzupełnienie kwoty ubezpieczenia po szkodzie, utrata posiadanych zniżek za bezszkodową jazdę. Czasem w polisach AC dojrzejemy udział własny. W takim przypadku ubezpieczalnia jest odpowiedzialna za pokrycie 70% kosztów, poza tym ma prawo wziąć pod uwagę zwrócenie kosztów za wymienniki, a nie części, jakie są oryginalne. Dobrze w związku z tym będzie starać się korzystać z ubezpieczenia winnego, w owym czasie wszystko przebiega w bardziej odpowiedniej do Twoich wymagań sytuacji, także dla poszkodowanego.

about author

admin

related articles